Amortering

Räkna - Annuitetslån

Antal år:
Ränta:
Lån:

Decimaler anges med . punkt.

Amortering är att betala av på sina skulder, krediter eller lån.

Amortering kan ske genom rak amortering eller genom annuitet. Rak amortering innebär att skulden amorteras med samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånetiden. Annuitet innebär amorteringen är lägre i början av låneperioden och högre i slutet.

Rak amortering

Rak amortering innebär att lånesumman delas med totala antalet avbetalningstillfällen.

Om lånet är på tio år och inbetalningen ska göras varje månad blir det 120 avbetalningstillfällen (10 gånger 12). Lånesumman delas med 120. Om lånet är på 30.000 kr så blir den månatliga amorteringen 250 kr (30.000 kr / 120).

rak amortering - 30.000 kr, 10 år, 10% ränta

Som bilden visar ovan kommer den månatliga inbetalningen att sjunka i takt med att lånesumman minskar.

Förutom amortering så betalar man ränta. Räntan räknas ut på aktuellt skuldsaldo. Det innebär att räntan kommer sjunka efter hand. Den summa som banken ska ha varje månad kommer att sjunka.

Summering av siffrorna från bilden

Formel rak avbetalning

Formel: Lånebelopp x (ränta/12) = ränteinbetalning för aktuellt skuldsaldo

Formel: Lånebelopp / antal perioder = amorterings beloppet per månad

Antal perioder = antal år x 12

Annuitet – annuitetslån

Annuitetslån innebär att inbetalningen är lika stor vid varje inbetalningstillfälle under hela låneperioden. I början består den största delen av ränta, endast en liten del är amortering.

annuitet - annuitetslån 30.000 kr, 10 år, 10% ränta

Summering av siffrorna från bilden

Som exempel tabellen visar ovan blir skulden lite lägre efterhand, skulden sjunker till en början inte i samma takt som det gör för rak amortering.

Vid vanliga banklån utan säkerhet är räntan inte konstant utan går upp och ner. Därför kommer kalkylen i praktiken se annorlunda ut. Vid ränteförändring kan banken välja mellan att samma summa ska betalas in eller räkna om kalkylen.

Formel:

Falsk annuitet

Om banken väljer att ha samma summa under hela låneperioden kan antal inbetalningar bli fler eller färre, beroende på om räntan går upp eller ner.

Äkta annuitet

Vid äkta annuitet justeras inbetalningsbeloppet. Går räntan ner blir inbetalningen något lägre. Vid en högre ränta något högre. Antalet inbetalningar kommer att bli som det ursprungliga planen.

Skillnad mellan metoderna

Skillnaden mellan rak amortering och annuitet är att räntekostnaden för rak amortering är lägre. Avbetalningsbeloppet är konstant och ger därför större avbetalning på skulden från den första inbetalningstillfället. Inbetalningsbeloppet minskar efter hand.